Egļavas mežniecība atradās 18 km no Balviem; 15 km no Kupravas; 21 km no Žīguriem. Mežniecības teritoriju šķērso autoceļi Gulbene-Balvi-Viļaka-Vecumi un Viļaka – Kuprava. Meži ietilpst mežu zonas skuju koku-platlapju mežu ziemeļrietumu apakšrajonā.

Klimats: veidojas Baltijas jūras tiešā ietekmē. Veģetācijas perioda ilgums / ar t virs 5 / 178 dienas. Sniega segas vidējais biezums – 22 cm. Valdošie vēji rietumu un dienvidrietumu.

Reljefs: Egļavas mežniecība atrodas Austrumlatvijas zemienes Ziemeļlatgales pacēluma rajonā, kas būtiski atšķiras no citām Latvijas zemienēm.Pacēlums ļoti lēzens, izveidojies uz attiecīgu pamatiežu virsmas viļņveidīga pacēluma.

Augsnes: pārsvarā vāji un vidēji velēnu podzolētas  smilšmāla un mālsmilts. Sastopamas arī velēnu gleja, podzolētāsgleja, velēnu karbonātu gleja un purvu augsnes.

Hidroloģija: teritorija izvietojusies Daugavas un Veļikajas ūdensšķirtnes apvidū.Daugavas baseina upe ir Vārniene; Veļikajas – Vjada, Kira un Rika. Vjadas hidroloģiskā baseina ezeri ir  Nastrovas, Kulpenes, Lukašu.

Naktsmītne Egļavas mežniecībā 

 

Divas istaba ar ģimenes gultu, skapi, galdu , krēsliem, retroradio (darbojošs).

Viena istaba ar ģimenes gultu un vienvietīgu gultu, skapi, galdu, krēsliem, retroradio.

Klēts ar divām vienvietīgām gultām, galds, krēsli, el. apgaismojums.

 Cenas un papildus informācija...